วิสาหกิจชุมชน ข้าวหอมมะลิ ข้าวฮางภูเขาไฟ ก่อตั้งเมื่อ 18 ธันวาคม 2554 มีสมาชิกทั้งหมด 17 คน สามารถเที่ยวชม เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น สามารถเที่ยวชมและหาซื้อเป็นของฝาก หรือจะซื้อไปรับประทานเอง เป็นข้าวหอมมะลิที่มีแหล่งปลูกในท้องถิ่นซึ่งมีแร่ธาตุจากแหล่งที่เคยเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วมาผลิตเป็นข้าวฮางซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมีวิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหารสูง ได้รับมาตรฐาน มผช. ระดับ 5 ดาว ในปี 2555

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต

สถานที่ตั้ง :  36 ม. 7บ้านหนองบัวราย ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ห่างจาก อบต.จรเข้มาก ประมาณ 1.5 กิโลเมตร บ้านเลขที่ 36 หมู่ 7 บ้านหนองบัวราย ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ห่างจากสามแยกบ้านหนองบัวรายไปทางปราทเมืองต่ำประมาณ 800เมตร

หมายเลขติดต่อสอบถาม :  081-2650608 ( คุณปฐพร  สลับเพชร )