เป็นโบราณสถานขนาดเล็กหลังเดียวก่อสร้างด้วยศิลาแลง มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกผนังด้านทิศใต้เจาะเป็นช่องหน้าต่าง โบราณสถานแห่งนี้จัดอยู่ในกลุ่ม ศาสนสถานที่พักประจำคนเดินทางจำนวนหนึ่งใน จำนวน 17 แห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ( พ.ศ.1724 ราว พ.ศ.1761) แห่งอาณาจักรขอม โปรดให้สร้างขึ้นจากเมืองพระนครหลวง มายังเมืองพิมายตามที่ปรากฏในศิลาจารึก ปราสาทพระขรรค์

กรมศิลปากร ได้ประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถานปราสาทบ้านบุ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 100 ตอนที่ 36 วันที่ 15 มีนาคม 2526 มีพื้นที่ 10 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในเขตบ้านบุ หมู่ที่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ห่างจากบุรีรัมย์ประมาณ 52 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ภายในโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ ตำแหน่งของปราสาทบ้านบุ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาพนมรุ้ง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

หมายเลขติดต่อสอบถาม : 044-666251 , 044-666252

 

ปราสาทบ้านบุ
ปราสาทบ้านบุ
ปราสาทบ้านบุ