ตำบลจรเข้มาก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาหลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว ชาวบ้านจึงคิดผลิตสินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้เสริมให้กับครอบครัว และเนื่องจากตำบลจรเข้มาก มีโบราณสถานที่เก่าแก่ คือ ปราสาทเมืองต่ำ และบ้านบุก็ติดกับ ปราสาทเขาพนมรุ้ง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม จึงมีการผลิตของที่ระลึกเกี่ยวกับปราสาทเมืองต่ำ และ ปราสาทเขาพนมรุ้ง เช่น รูปหล่อปราสาทเขาพนมรุ้ง, ทัพหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์, นางอัปสราร่ายรำฯลฯ ซึ่งทำด้วยปูน ปลาสเตอร์ แต่ประสบปัญหาวัตถุดิบหายาก,ต้นทุนการผลิตสูง จึงเกิดการรวมกลุ่มขึ้นระหว่างหมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 17 ตำบลจรข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จึงมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา เรียกว่า “กลุ่มผลิตทัพหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์” ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี 2547

สถานที่ตั้ง : 44 หมู่ 5 บ้านบุ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มาก ประมาณ ๕๐๐ เมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 58 กิโลเมตร

หมายเลขติดต่อสอบถาม : 084-33686649 ( ผู้ใหญ่วินัย  สมัครคดี )

ปราสาทจำลอง
ปราสาทจำลอง